Blog Post

تصاویر انفجار وحشتناک در پاریس فرانسهبه گزارش رسانه های فرانسوی، انفجار پاریس بعلت نشست گاز در یک نانوایی بوده است. طبق گزارشات اولیه این حادثه چندین کشته و زخمی داشته است.  

About sungraph

Related Posts