Blog Post

انقلاب ایران یکی از تحولات مهم تاریخ معاصر استبه گزارش سان گراف، حمید بعیدی‌نژاد که در سمیناری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در لندن سخنرانی می‌کرد، توضیح داد که پیش از پیروزی انقلاب، دو جریان روشنفکری در ایران وجود داشت؛ جریان اول معتقد بود که اسلام مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های متعلق به زندگی خصوصی افراد است و ارتباطی به جامعه و سیاست ندارد.

وی افزود: این جریان رویکردی ملی‌گرایانه داشت و لازمه پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران را توسل به مدل‌ها و نمونه‌های غربی می‌دانست.

سفیر کشورمان افزود: آن‌ها حتی باور داشتند که افراد جامعه بایستی ظاهر و پوشش خود را نیز از غرب الگوبرداری کنند و مردم را به غرب‌گرایی تشویق می‌کردند. از نظر آن‌ها هرچه جامعه ایران با الگوهای غربی منطبق‌تر، به پیشرفت و توسعه نزدیک‌تر می‌شد.

بعیدی نژاد ادامه داد نحله‌ی دوم، جریان روشنفکری در ایران الگوی اجتماعی ایران را کاملاً از منابع ضد دینی و برگرفته از مکاتب شرقی مارکسیسم، کمونیسم و سوسیالیسم می‌گرفت. در ایران قبل از انقلاب، این جریان دوم روشنفکری برای مبارزه با رژیم شاه نیز از الگوهای مبارزات مکاتب چریکی چپ بهره می‌گرفت. ‘آن‌ها معتقدند بودند که برای براندازی نظام شاهنشاهی بایستی به ایدئولوژی‌های چپ مارکسیستی متوسل شد و اسلام از نگاه آن‌ها، به‌ هیچ‌ وجه نمی‌توانست راهکاری برای مبارزه با شاه داشته باشد.’

حاصل این دو جریان روشنفکری در ایران این بود که هر دوی این جریانات از مردم فاصله گرفته بودند و نمی‌توانستند به علت تقابل میان خواسته‌های غیردینی و یا ضد دینی خود با فرهنگ مردم ارتباط صحیح برقرار کنند. نتیجه این می‌شد که این دو جریان به دلیل عدم شناخت درست از نقش و تعریف نادرست از اسلام قادر به بسیج کردن مردم برای تحقق انقلاب نبودند.

به گفته وی، اما این امام خمینی (ره) بود که با دکترین انقلاب اسلامی و این دیدگاه که دین نه‌فقط آدابی برای زندگی فردی عبادی بلکه مجموعه آموزه‌هایی برای تمام جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است، توانست با توجه به اعتقادات عمیق دینی مردم تمامی نیروهای مردمی را علیه رژیم شاه بسیج کند و پیروزی انقلاب را رقم زد.

سفیر کشورمان یکی از درس‌های مهم انقلاب اسلامی برای سایر ملت‌ها را نقش مردم در تعیین آینده کشور خود توصیف و ابراز امیدواری کرد که نخبگان سایر کشورهای اسلامی از دکترین حضرت امام خمینی (ره) بهره بگیرند و با نگاهی جهان‌شمول به نقش جامع دین در تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی و با بهره‌گیری از قدرت لایزال مردم، زمینه‌ی باز کردن مسیری نو در تحول جوامع خود را رقم بزنند.

سمینار چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحت عنوان «ایمان و تاریخ معاصر» با حضور صاحب‌نظران، متفکرین، پژوهشگران و شخصیت‌های سیاسی و دینی در مرکز اسلامی انگلیس برگزار شد.

منبع: ایرنا

About sungraph

Related Posts