Blog Post

حد مجاز ارتعاشات قطار شهری اصفهان کمتر از نرمال استبه گزارش نیوزنگار سان گراف، انوش شفیعی در نشست تخصصی “مترو اصفهان و حفاظت از آثار میراث فرهنگی و جهانی” ضمن بررسی بررسی تجارب ساخت مترو در شهرهای تاریخی جهان و اصفهان، اظهار کرد: پس از به‌وجود آمدن برخی دغدغه‌ها در خصوص حفظ آثار تاریخی که در مسیر خط مترو قرار دارند، شانزدهم فروردین ماه سال ۹۱ نشستی با حضور مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، سازمان قطار شهری و شهرداری اصفهان برگزار شد که در این نشست صورت جلسه‌ای به امضا رسید که از مهم‌ترین بندهای آن طراحی سیستم روسازی به منظور کاهش ارتعاشات و صوت بود.

وی ادامه داد: در بند دیگر آورده شده بود که سازمان قطار شهری باید سیستمی را در زمان بهره‌برداری احداث کند که ارتعاشات ناشی از عبور مترو را پایش کند و در بند آخر که از همه مهم‌تر است اداره میراث فرهنگی، دانشگاه علم و صنعت را به‌عنوان امین خود معرفی کرد تا در تمام مراحل مطالعات، طراحی و اجرا ناظر و کنترل‌کننده این موارد باشد.

شفیعی افزود: سازمان قطار شهری در گام اول از گروه مهندسان و مشاوران “هگزا” استفاده کرد و بخشی از روسازی  خط یک مترو که مجاور بافت تاریخی عبور می کرد، توسط این گروه طراحی شد و دانشگاه علم و صنعت تمامی این مراحل را بررسی و در نهایت به تایید رساند.

مدیر فنی سازه و مسیر قطار شهری اصفهان تصریح کرد: در زمان بهره‌برداری از خط یک مترو سیستم پایش سلامت تونل‌ها، روسازی و ارتعاشات در حال نصب بود و از آن زمان تا راه‌اندازی کامل این سیستم، دانشگاه علم و صنعت با بهره‌گیری از موسسه ژئوفیزیک ایران و سازمان لرزه‌نگاری در طی چندین مرحله آزمایشات ارتعاشات و صدا را انجام داده است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بر اساس سخت‌گیرانه‌ترین استانداردهای دنیا، طبق تعریف استانداردها حد مجاز ارتعاشات قطار شهری اصفهان زیر حد نرمال است. سازمان قطار شهری اصفهان نیز مانند سایر شهروندان دوستدار میراث فرهنگی و مطمئن است که در این مراحل هیچ آسیبی به بافت تاریخی مجاور قطار شهری اصفهان نخواهد رسید.

شفیعی گفت: نکته‌ حایز اهمیت سیستم پایش ارتعاشات و سلامت به‌گونه‌ای طراحی شده است که اگر در هر لحظه مشکلی در خط به‌وجود آید سریعا به تیم تامین نگهداری اعلام می کند تا سریعا رسیدگی شود.

About sungraph

Related Posts