Blog Post

فرهنگ سازی بیشتر از تذکر و تذکر بیشتر از زور نتیجه خواهد دادسمیه محمودی، به نیوزنگار سان گراف گفت: در رابطه با برخورد مامور ناجا با یک شهروند که در این روزها نیوزساز شده است باید بگویم به نظر می رسد فرد خاطی شرایطی را پیش می آورد، تا مامور انتظامی بر اثر سر و صدای ایجاد شده درگیر شود.

این نماینده مجلس گفت: موضوع اصلی این است که چرا باید چنین اتفاقی بیفتد، ما قانون و مرجع رسیدگی داریم و وضعیت در کشور به گونه ای نیست که  خودمان بخواهیم اعمال قانون کنیم؛ حتی تیم قضایی ما هم نمیتواند چنین کاری را انجام دهد. 

نماینده مجلس اضافه کرد: البته معتقدم باید زوایا و ابعاد مختلف برخورد را دید، اما این برخورد نیروی انتظامی با دختری جوان از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در کشور و از لحاظ  ابعاد مختلف در خارج از کشور جالب نیست و مهمتر از آن بعد انسانی قضیه است.

نوع برخوردها باید انسانی باشد

محمودی گفت: در آیات و روایت ما نوشته نشده است که اگر کسی حتی در زمینه ای خطایی مرتکب شده  باشد،  چنین برخوردی با وی صورت بگیرد، این اصلا صحیح نیست. ما چنین برخوردهایی را به شدت محکوم می کنیم و دنبال این هستیم که نوع برخوردها باید انسانی باشد. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: شاید افرادی دنبال فرصت هستند و می کوشند چنین برخوردهایی را پر رنگ کنند، اما از طرف دیگر مأمور نیروی انتظامی نیز نباید با یک کوتاه نگری دست به چنین برخوردی بزند؛ من هنوز نمی دانم اصل ماجرا و شرایط چه بوده است و قصد ندارم موضوع را باز کنم، اما این نوع برخورد در هر صورت، چه حق و چه  ناحق باشد، در حد یک فرد مسلمان و از طرف دیگر به صلاح نیست؛ این نظر نهایی من است. 

محمودی در خصوص اقداماتی که باید صورت گیرد تا جامعه شاهد چنین رفتارهایی نباشد، گفت: در درجه نخست، نیروها و ضابطین نیروی انتظامی باید حواسشان جمع باشد و سطح اختیارات خود را بدانند؛ اگر قرار است به کسی تذکری داده شود، خودشان قاضی نیستند که حکم بدهند و در عین حال اجرا هم بکنند.

 نیروی انتظامی در زمینه آموزش اقدام کند

محمودی اضافه کرد: نکته دیگر این است که نیروی انتظامی در زمینه آموزش وارد شود و نیروهای آن آموزش‌های لازم را ببینند. در این راستا برنامه ای به نام «ایمن بان» در سطح کشور مطرح شده که می کوشد به سمت آموزش حرکت کند؛  نیروی انتظامی نیز باید به سمت فرهنگ سازی برود و در موارد مشابه بداند که چگونه باید برخورد کند.

محمودی با تأکید دوباره بر اینکه این نوع برخورد اصلا درست نیست، گفت: باید با  آگاهی رفتار کرد و به سمت فرهنگ سازی برویم، اگر ایرادی در پوشش دختران ما وجود دارد، باید یک تذکر بسیار آرام داده شود؛ فرهنگ سازی بیشتر از تذکر و تذکر بیشتر از زور نتیجه خواهد داد. 

محمودی اضافه کرد: حتی در روابط بین اعضای یک خانواده نیز نمی توان مسائل را با زور به نتیجه رساند، چه برسد به جامعه که چنین شیوه هایی در آن به هیچ وجه جواب نمی دهد. 

هوای مردم را داشته باشیم

نماینده مجلس اظهار کرد: تعامل و همکاری لازم است که بتوانیم آرامش را در کشور برقرار کنیم؛ ایران ما نیاز  به آرامش دارد و اگر  صحیح نیست برخی افراد با عملکرد خود این آرامش را از بین ببرند. لازم است ما از مردم خودمان بیشتر مراقبت کنیم و  هوای مردم را داشته باشیم.

وی افزود: از خود من گرفته که نماینده مردم هستم و هر شخص دیگری که به نحوی در هر دستگاهی، خدمتگذار مردم است،  همه باید حواسشان به مردم باشد. این ها ولی نعمتان ما هستند.

محمودی تصریح کرد: من فکر می کنم اگر مقداری از اصول مسلمانی و از قرآن درس بگیریم، چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد، این نوع رفتار و برخورد در صحنه ملی مورد پذیرش هیچ شخصی قرار نمی گیرد و مسلما در صحنه سیاست بین الملل نیز دید کشورها را نسبت به ایران تغییر می دهد.

About sungraph

Related Posts