Blog Post

۱۱۰۹ نفر در تصادفات اصفهان جان باختندعلی سلیمانی‌پور در گفتوگو با نیوزنگار سان گراف با بیان اینکه سال گذشته در مجموع یک هزار و ۱۰۹ متوفی حوادث ترافیکی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده است اظهار کرد: از این تعداد ۲۲۷ نفر زن و ۸۸۲ نفر مرد بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با ۶۷۹ نفر در جاده‌های برون‌ شهری بوده است ادامه داد: همچنین آمار تلفات ۳۷۷ نفر در مسیرهای درون ‌شهری، هشت نفر جاده های روستائی و ۴۵ نفر در سایر مسیرها گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص تعداد مصدومان حوادث جاده‌ای در سال گذشته نیز گفت: در این بازه زمانی ۲۷ هزار و ۶۸۶ نفر مصدوم شدند که از این تعداد هفت هزار و ۶۶۹ نفر زن و ۲۰ هزار و ۱۷ نفر مرد هستند.

وی اضافه کرد: آمار مصدومان حوادث ترافیکی در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸.۴ درصد افزایش داشته است.

About sungraph

Related Posts