Blog Post

‌کدام گروه از معلمان استخدام رسمی می‌شوند؟به گزارش سان گراف،  آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای گروه‌های معلمان مشمول استخدام  رسمی را اعلام کرد؛ طبق این بخشنامه پنج گروه نیروهای دبستانی، نیروهای خرید خدمات آموزشی، نیروهای حق‌التدریس غیرمستمر، آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی و آموزشیاران طبق ضوابطی خاص مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

ضوابط استخدام هر کدام از گروه‌های  یادشده در ادامه آمده است همچنین   بخشنامه کامل آن هم از اینجا قابل مشاهده است.

نیروهای دبستانی

این گروه از معلمان که که بین سال‌های ۷۹ تا ۹۱ با یکی از مراکز دولتی همکاری و از حساب‌های دولتی حق‌الزحمه دریافت کرده‌اند.

نیروهای خرید خدمات آموزشی

معلمان خرید خدمات آموزشی که بین سال‌های ۸۷ تا ۸۹ از طریق شرکت‌های خدمات آموزشی با اداره‌های آموزش و پرورش همکاری کرده‌اند.

نیروهای حق‌التدریس

گروهی از معلمان حق التدریس غیرمستمر که از سال ۷۹ تا سال ۹۱ در مدارس دولتی بوده‌اند.

آموزشیاران نهضت سوادآموزی

گروهی از آموزشیاران که بین سال‌های ۷۹ تا ۹۱ در نهضت سوادآموزی و آموزش‌دهنده‌های مستمر این سال‌های نهضت، افراد مشمول قانون هستند.

آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی

آموزش دهندگانی که از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند و حداقل ۲دوره به صورت مستمر و هر دوره حداقل ۲ نفر و بیشتر را تحت پوشش داشته‌اند.

About sungraph

Related Posts