Blog Post

اتحادیه اروپا برای حفظ برجام انگیزه دارد    ناهید تاج الدین، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت اتحادیه اروپا از ایران و تصمیم آنها برای ادامه برجام به نیوزنگار سان گراف گفت: بیانیه ای که اتحادیه اروپا در روزهای گذشته برای حمایت از برجام صادر کرد، نشان دهنده آن است که دستگاه دیپلماسی ایران می تواند بر پایه شکاف‌های موجود میان آمریکا و اروپا، سیاست های  مبتنی بر حفظ برجام را پی ریزی کند. البته در کنار آن نیاز به پررنگ شدن دیپلماسی عمومی و مدیریت افکار عمومی بین المللی داریم و باید هزینه های آمریکا را به خاطر این عهد شکنی در افکار عمومی دنیا بالا ببریم و بی اعتمادی به آمریکا را در دنیا به یک باور عمومی تبدیل کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر همانگونه که قبلا هم اشاره کرده ام درشرایط حاضر جمهوری اسلامی می تواند از سیاست موازنه منفی میان آمریکا و اروپا استفاده کند و از تعارض موجود میان آنها حداکثر استفاده را برای حفظ برجام ببرد، بیانیه صادره از طرف اتحادیه اروپا نیز موید همین تعارض است و در پیش گرفتن این سیاست می تواند برای ایران بازدارندگی بین المللی ایجاد کند.

برجام می تواند نقش منحصر به فرد اتحادیه اروپا را احیا کند

این نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: اروپا در حال حاضر در مقطع بسیار حساسی بسر می برد، پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این اتحادیه تضعیف شده و مشروعیت وهژمونی سابق خود را از دست داده و نزد افکار عمومی دنیا تاثیرگذاری قبل را ندارد.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:  نمود افول اتحادیه اروپا، در رفتار ترکیه نمایان است. ترکیه ای  که از سال ۱۹۸۷ درخواست رسمی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را اعلام کرده و بیش از سی سال است در صف انتظار برای پیوستن به اتحادیه اروپا بسر می برد، در سالهای اخیر زمزمه هایی مبنی بر انصراف از پیوستن به اتحادیه اروپا سرداده و اعلام کرده به دلایل مختلف  ممکن است ترکیه موضعی مانند نروژ در مورد اتحادیه اروپا اتخاذ کند یعنی بدون عضویت در این اتحادیه، به بازارهای آن دسترسی داشته باشد.

تاج الدین توضیح داد: این رفتارها نشان می دهد اتحادیه اروپا مشروعیت قبلی را ندارد و اتفاقا بزنگاه برجام ، بزنگاه حساسی است که؛ اتحادیه اروپا دوباره بتواند نقش منحصر به فرد  خود را در عرصه بین المللی احیا کند ، بنابراین در بخش هایی از اروپا این انگیزه وجود دارد که پای برجام بایستد و به آمریکا نشان دهد هنوز اتحادیه اروپا از حیز انتفاع ساقط نشده است.

تاج الدین اضافه کرد: اما در حال حاضر مراودات اروپا با آمریکا بسیار وسیع است و شرکت‌های اروپایی ۴۵۰‌میلیارد دلار با آمریکا معامله  دارند، در حالیکه حجم معاملات  این شرکت ها با ایران  ۱۸ میلیارد دلار است. این عدم توازن به هر حال مدیریت فضای بین المللی را جهت حفظ برجام  برای ایران سخت می کند، مگر آنکه اتحادیه اروپا واقعا  بخواهد هزینه احیای مشروعیت خود را بپردازد و به نظر می رسد این انگیزه در این اتحادیه وجود داشته باشد. 

About sungraph

Related Posts