Blog Post

اروپا از سرمایه‌گذاران در معرض تحریم حمایت کندبه گزارش سان گراف و به نقل از خانه ملت، جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به فعالیت دستگاه دیپلماسی کشورمان در رابطه با بررسی وضعیت برجام و رایزنی در خصوص دریافت ضمانت های لازم از اروپایی ها، گفت: می توان بر اساس گفت‌وگو با اروپایی ها قرارداد مجددی را انعقاد کرد.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر این اساس باید در راستای حمایت از شرکت ها یا سازمان هایی که احتمال دارد مورد تحریم آمریکا قرار بگیرند ضمانت داده شود.

وی با اشاره به اینکه باید قوانینی در پارلمان اروپا تصویب شود تا فشار از بخش خصوصی  فعال در کشورمان کاهش یابد، ادامه داد: همچنین باید زمینه سرمایه گذاری برای شرکت های اروپایی در داخل کشور تسهیل شود تا دولت این کشورها برای حمایت از آنها ترغیب شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: به نظر می رسد یکی دیگر از ضمانت های اروپا برای ادامه فعالیت برجام، پیش بینی مشوق برای سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در ایران است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید یادآور شد آمریکا کوبا را تحریم کرد اما اروپایی ها حاضر به همراهی با ایالات متحده نشدند و در سال ۹۶ پارلمان اروپا قانونی تصویب کرد که بر اساس آن شرکت های اروپایی در تحریم علیه کوبا حضور نیابند و اتحادیه اروپا آنها را تحریم کند که این فشار پاسخ مثبت داد.

About sungraph

Related Posts