Blog Post

باید دید قول‌های اروپایی‌ها عملی می‌شود یا خیر


علی اکبر صالحی

رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به خروج آمریکا از برجام، گفت: این اقدام آمریکا حاکی از برداشت صحیح مسئولان ارشد نظام بود که نمی توان به آمریکا اعتماد کرد.

About sungraph

Related Posts