Blog Post

تعیین تکلیف پروتکل الحاقی بعد از مذاکره با اروپایی‌هابه گزارش سان گراف و به نقل از خانه ملت، مرتضی صفاری نطنزی در توضیح تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قِبال پروتکل الحاقی بعد از خروج آمریکا ازبرجام، گفت: جمهوری اسلامی ایران مادامی که از برجام خارج نشده باید نسبت به تعهدات خود از جمله پروتکل الحاقی پایبند بوده و آنها را اجرا کند، در صورتی که مذاکرات با اروپایی‌ها منتج به نتیجه‌ای اثربخش شد، به پروتکل الحاقی پایبند خواهیم ماند.

نماینده مردم نطنز و بخش قمصر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که مذاکرات ایران با طرف‌های اروپایی برجام به نتیجه نرسید و دولتمردان و حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم به خروج از برجام بگیرند قطعا به پروتکل الحاقی هم پایبند نخواهیم بود و داوطلبانه آن را اجرایی نمی‌کنیم.

وی افزود: ایران در صورت خروج از برجام در سطح همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدیدنظر کرده و تصمیم‌های شورای نظارت بر اجرای برجام را اتخاذ و عملیاتی خواهیم کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۲ به صورت داوطلبانه به پروتکل الحاقی پیوست و همانگونه که به برجام پایبند بوده، این پروتکل را هم عملیاتی کردیم؛ زیرا آن را به عنوان یکی از الحاقات برجام پذیرفتیم.

About sungraph

Related Posts