Blog Post

روایت مرتضی نعمت الهی از ساخت تندیس “کاوه آهنگر”این مجسمه ساز پیشکسوت در گفت‌وگو با نیوزنگار سان گراف اظهار کرد: مجسمه کاوه آهنگر به دلیل احداث مترو از میدان آزادی برداشته شد و این امر باعث به وجود آمدن سوء تفاهمی برای شهروندان شد، اما خوشبختانه به همت مدیران جدید شهری این مجسمه با ارزشمند دوباره در جای خود نصب شد.

مرتضی نعمت الهی با بیان اینکه در گذشته در این مکان مجسمه فوق العاده ارزشمند شاه عباس توسط “ایرج محمدی” ساخته و نصب شده بود اما در دهه ۸۰ تصمیم گرفته شد تا مجسمه کاوه آهنگر توسط این هنرمند ساخته و در میدان آزادی نصب شود، ادامه داد: مجسمه کاوه آهنگر یکی از فعالیت های ارزشمند شهری است و بازگشت آن در مکان سابق خود سبب خوشحالی فراوان است چراکه به سرنوشت مجسمه شاه عباس تبدیل نشد، اما متاسفانه این مجسمه به دلیل جابه جایی آسیب های جدی دیده بود و امیدوارم این آسیب ها برطرف شده باشد.

نعمت الهی با اشاره به سال ۷۹ و تصمیم گیری برای ساخت تندیس کاوه آهنگر، گفت: در گذشته تعداد مجسمه سازان در سطح ایران بسیار محدود بود. سال ۷۹ تصمیم گرفته شد که چندین مجسمه شاخص در اصفهان ساخته شود که در آن زمان بین مجسمه سازان “ایرج محمدی”  تجربه های بزرگی داشت و از این رو  باید مجسمه “کاوه آهنگر” توسط وی ساخته می‌شد.

وی تصریح کرد: مجسمه های ” کاوه آهنگر” و “استاد علی اکبر اصفهانی” و “خواجه نظام الملک” همزمان در دستور ساخت قرار گرفتند که از این میان ساخت تندیس کاوه آهنگر و خواجه نظام الملک به استاد ایرج محمدی سپرده شد و همان سال من نیز ساخت تندیس استاد علی اکبر اصفهانی را آغاز کردم، البته آماده‌شدن و نصب و این مجسمه ها به دلیل برخی از مقدمات، تا اندازه ای مقدم و موخر شدند.

این پیشکسوت مجسمه سازی افزود: مجسمه کاوه آهنگر یک مجسمه شهری و در واقع یک نشانه شهری است که به شهر هویت می بخشد، ضمن اینکه این‌گونه مجسمه ها نشانگر تاریخ گذشته و تشخص شهری و به نوعی تاریخ فرهنگی ملت است.

نعمت الهی افزود: مجسمه های شهری جذابیت های خود را از نظر فرهنگی و اجتماعی به نمایش می گذارد، هم‌چنین باعث نشاط فضای شهری می شود و پیوندی میان امروز و گذشته ایجاد می کند.

About sungraph

Related Posts