Blog Post

رییس سازمان نظام پرستاری برکنار شدبه گزارش سان گراف، رییس شورای عالی نظام پرستاری گفت: اعضای شورای عالی نظام پرستاری در جلسه ای غیر علنی به استیضاح رییس کل سازمان نظام پرستاری رای موافق داده و اصغر دالوندی نیز با ۱۵ رای موافق اعضا به عنوان رییس کل جدید سازمان نظام پرستاری منصوب شد.

طاهره زاهدصفت افزود: به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه ۷ نفره برای بررسی موارد مطروحه استیضاح رییس کل سازمان نظام پرستاری، این کمیته در مدت  ۲ هفته گذشته موضوع را بررسی و نتایج آن را در جلسه غیر علنی شورای عالی سازمان نظام پرستاری ارائه کرد.

وی ادامه داد: براساس همین گزارش سیدیعقوب جعفری سخنگوی کمیته ۷ نفره در تشریح دلایل استیضاح رییس کل سازمان نظام پرستاری موضوعات مهمی  از جمله عدم حضور تمام وقت رییس کل و هم‌چنین مواضع متغیر و نامعلوم ایشان در خصوص مسایل جامعه پرستاری پرستاری را عنوان کرد.

زاهدصفت تصریح کرد: به دنبال طرح موضوع استیضاح در جلسه غیر علنی روز چهارشنبه شورای عالی نظام پرستاری در نهایت دکتر اصغر دالوندی با ۱۵ رای موافق به عنوان رییس کل سازمان نظام پرستاری منصوب شد، این درحالی بود که علی اکبر قربانی نیز به عنوان یکی دیگر از کاندیداهای معرفی رییس کل سازمان نظام پرستاری توانست ۱۳ رای اعضا را کسب کند.

رییس شورای عالی نظام پرستاری افزود: در این جلسه قرار بر این بود که ۲ نفر به عنوان موافق و ۲ نفر به عنوان مخالف استیضاح صحبت نمایند که تنها ۲ نفر از موافقان به تشریح دلایل استیضاح پرداختند، هم‌چنین دکتر علی‌محمد آدابی نیز در دفاع از عملکرد خود به مدت ۴۰ دقیقه گزارشی را برای اعضای شورای عالی نظام پرستاری ارایه داد.

منبع: نیوزگزاری مهر

About sungraph

Related Posts