Blog Post

مدرسه‌سازی به داشتن ثروت نیست/نقش مجمع خیرین مدرسه در ایمن سازی مدارس


 خیرین مدرسه‌ساز

نشست نیوزی اداره‌کل نوسازی مدارس استان اصفهان در آستانه برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان، با موضوع اطلاع رسانی فعالیت های خیّرین مدرسه ساز استان برگزار شد.

About sungraph

Related Posts