Blog Post

مرد جوان اردبیلی اول زنش را کشت و بعد خودکشی کرد


مرد جوان برای پایان دادن به اختلافات خانوادگی با زنش دست به تیراندازی مرگبار همسرش زد و سپس به زندگی خودش پایان داد.

ناصر عتباتی، دادستان عمومی و مرکز انقلاب استان اردبیل گفت: طبق بررسی های انجام شده این خودکشی مربوط به زن و شوهری بوده که از مدتها پیش اختلافات شدید خانوادگی داشته‌اند.

وی افزود: طبق شواهد و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده مشخص شد که شوهر زن جوان به خاطر رفع و رجوع برخی اختلافات با همسرش به نتیجه نرسیده و در این رابطه چندین بار همسرش را تهدید به قتل کرده است که خانواده مقتول نیز در جریان موضوع بوده‌اند.

وی افزود: شوهر این خانم امروز همسرش را به انتهای شهرک نادری اردبیل برده و ابتدا وی را با اسلحه کلت به قتل رسانده در نهایت اقدام به خودکشی کرده است.

بنا به این گزارش، با توجه به اهمیت موضوع دادستان دستور اعزام به حضور سریع بازپرس ویژه قتل در محل را صادر کرد و خیلی زود کارآگاه جنایی و متخصصان جنایی آگاهی در محل حضور یافتند و تحقیق از خانواده‌ و وکیل خانم مقتول انجام یافت

About sungraph

Related Posts