Blog Post

کره شمالی تهدید کرد نشست با آمریکا را لغو می کند


ترامپ و کره شمالی

معاون وزیر امور خارجه کره شمالی تهدید کرد چنانچه پیونگ یانگ تحت فشار قرار گیرد تا به صورت «یک طرفه» برنامه هسته ای خود را رها کند در برگزاری اجلاس سران با آمریکا بازنگری خواهد کرد.

About sungraph

Related Posts