Blog Post

ثانیه‌های رقابت میان پاکی و زباله‌هابه گزارش نیوزنگار سان گراف، درست همانجا که سیاهی دویده میان کوچه‌ها، همراه با موسیقی بی‌کلام و یکنواخت جارویش، برق شبرنگ فسفری لباسش ثانیه‌ای چشمت را می‌شکافد و زیر آسمان خدا پیدایش می‌کنی اگر دنبالشان گشته باشی. در غیر این صورت در میان مردم گم شده‌اند. با فسفری شب‌رنگی که تنیده میان نارنجی، همان نارنجی معروفی که گاهی با آن نارنجی پوش خطاب می‌شوند اما در میان مردم، در پارک‌ها، میادین و گذرگاه‌ها بی‌رنگ‌ترین رنگ دنیا هستند.

چند سالی است پاکبان صدایشان می‌زنند. پاکبان به معنای نگهبان پاکی یعنی زیبایی و پاکیزگی شهر در دست‌های تو باشد. یعنی هر ساعتی از روز که مردم در محدوده پاکیزگی تو قدم بزنند به اندازه سر سوزنی روی زمین آشغال نبینند و این رقابت ثانیه‌ای میان پاکی و زباله‌ها، بشود دغدغه‌ات تا عقب نمانی از پرتاب زباله‌ها در میان معابر و پارک‌ها و کوچه‌ها.

ماجرا آشناست. شاید هرکدام از ما بارها و بارها خوانده باشیم، اما این بار… نمی‌نویسم که قامت یک مرد را خم نکنید، نمی‌نویسم که نارنجی پوش‌ها انسان‌های باشرفی هستند، چرا که همه ما تمام این متون را از بر شده‌ایم… اما چیزی که در ما گم شده دلیل این بی فرهنگی است… دلیل نابودی محیط زیست، دلیل قطع درختان که گاهی آنقدر بی‌صدا و نرم است که حتی متوجهشان هم نمی‌شویم تفاوتی ندارد که در دانشگاه باشد یا در میانه خیابان چهارباغ… با این کار پاکی را قطع می‌کنیم.

تفاوتی ندارد گرم بودن‌ ظهرهای تابستانی در ماه رمضان یا سرمای ۳  صبح زمستان را تاب بیاورند، خودشان می‌گویند شهر همیشه باید تمیز باشد، اما چیزی که بیش از هرچیز آزارشان می‌دهد تکرار دوباره ناپاکی است‌… تکرار پرتاب کیسه‌های زباله در خیابان، تکرار جارو زدن چندباره یک خیابان در یک روز.

 باید همراهشان شوی تا قسمتی از کار را درک کنی، تابتوانی با جارویشان موسیقی خلق کنی…موسیقی که صدای پاکیزگی بدهد. جارو را که می‌خواهد به دستت بدهد، نگرانی در چشم‌هایش موج می‌زند. بارها این سوال را با تردید می‌پرسد. “همینجا در خیابان می‌خواهی همراه من جارو بزنی؟!” خواهش مداومت را که ببیند کوتاه می‌آید. جارو زدن خیابان‌های شهر و نگهبان پاکی بودن شاید در دقایق اول جالب و متفاوت باشد اما زمان که از دستت برود انگار هم جارو سنگین می‌شود در دستانت و هم طول خیابان کش می‌آید.

جارو زدن فیلترهای سیگار به خاطر کوچک بودنشان گاهی دشوار است خصوصاً اینکه چندین خیابان در حوزه پاکبانی‌ات باشد. اکثر پاکبانان ۵-۶ خیابانی را در حوزه پاکبانی خود دارند و در شیفت‌های ۸ ساعته، عده‌ای از ساعت دو شب تا ۱۰ صبح و مابقی از ۱۲ ظهر تا هشت شب مشغول به کار می‌شوند تا شاید در این ساعات طولانی بتوانند بخشی از کمکاری شهروندان برای حفظ پاکی جبران کنند…

About sungraph

Related Posts