Blog Post

دختر ۱۶ ساله وقتی با پسری خلوت کرد، ۳ پسر دیگر داخل اتاق در کمین بودند


۴ پسر شیطان صفت که قصد سوء استفاده از دختری را داشتند دستگیر شدند.

جوان ۱۷ ساله ای همراه با سه تن از دوستانش در کارولینا به جرم تعرض به دختر ۱۶ ساله ای دستگیر شدند.

دختر ۱۶ ساله که نامش به دلیل قانونی نامشخص است در مقابل پلیس گفت: من با جوشا آلن در گروه اسنپ چت آشنا شده بودم و او بارها به من پیشنهاد یک رابطه عاشقانه را داده بود و من چون او را دوست داشتم قبول کردم تا به خانه اش بروم اما وقتی رفتم با صحنه ترسناکی مواجه شدم.

جوشا آلن نیز در اعترافاتش گفت: من همیشه دوست داشتم با دوستانم این محافل را داشته باشم و به همین علت وقتی دوست دخترم را به خانه دعوت کردم از آن ها خواستم که به آن جا بیایند.

وی ادامه داد: وقتی او به خانه آمد اجازه ندادم که متوجه حضور دوستانم شود و از آن ها خواستم که در اتاقم پنهان بشوند و با دادن مشروبات الکلی دوست دخترم را رام خودم کردم تا با بیحالی که داشت در برابر من و دوستانم مقاومت نشان ندهد.

دختر نوجوان در ادامه گفت: وقتی با جوشا شانه به شانه به سمت اتاق رفتم با سه  پسر غریبه که  مواجه شدم ،بشدت ترسیدم اما طوری برخورد کردم که آن ها متوجه ضعف من نشوند.

شروع به داد و فریاد کردم و با لگد زدن قصد فرار از دستشان را داشتم اما آن ها زورشان از من بیشتر بود آنهاتا حدی آزارم دادند اما به نیت شوم خود نرسیدند.

وقتی با لگد زدن به شکم جوشا آلن فرار کردم باز هم آن ها مرا نزدیک در ورودی گیر انداختند که خوشبختانه وقتی زن همسایه متوجه جیغ و درخواست کمک من شد، آن ها از ترسشان مرا رها کردند و در را بستند و من سریعا به پلیس مراجعه کردم تا این شیطان صفت ها به سزای اعمالشان برسند.

پلیس پس از ثبت اظهارات دختر جوان و اعترافات جوشا ، او و دوستانش را دستگیر کرد.

منبع : رکنا

About sungraph

Related Posts