Blog Post

شهر من؛ یزد شهر بادگیرها


شهر من ، يزد

یزد،شهر بادگیرها، شهر ترمه،نمد و زیلو، شهر شیرینی حاج بادومی و قطاب از سرزمین‌های کهن و تاریخی ایران محسوب می‌شود. یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر ونیز ایتالیا است.
در این قسمت از شهر من به سراغ این شهر کویری با مردم خونگرمش رفته ایم که با هم می شنویم:

About sungraph

Related Posts