Blog Post

طلاق گرفتن توافقی

در برخی موارد زن و مرد، بنا به دلایل مختلف، تصمیم میگیرند که بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسایل، از هم جدا شوند که در این صورت موضوع طلاق توافقی پیش می آید.
توجه :
لازم به ذکر است که حکم وکیل طلاق توافقی معمولا سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراجلی صورت میگیرد.

برای طلاق گرفتن توافقی، زن و شوهر باید همراه شناسنامه و عقدنامه به دادگاه بروند و در خصوص همه مسائل از جمله حضانت فرزند، ملاقات او، مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل و غیره توافق کنند ( در این حالت زن می تواند مهر خود را به صورت کامل بگیرد، اما از آنجا که معمولا مردان راضی نمیشوند که هم مهریه را به طور کامل پرداخت کنند و هم به طلاق رضایت دهند، بنابراین زنان همه یا بخشی از مهریه خود را می بخشند تا همسرشان را برای طلاق راضی کنند. ) پس از تقدیم دادخواست، دادگاه آنان را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع میدهد.

سپس زن یا مرد یا وکیلشان مدارک مورد نیاز دادگاه اعم از تست بارداری و فرم مشاوره حقوقی خانواده به دادگاه می دهند.

کسانی که گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می گیرند سه ماه فرصت دارند تا صیغه طلاق را جاری شود و اگر زن و شوهر ظرف سه ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد.

طبق آمار ۸۰ درصد طلاق هایی که انجام می شود به درخواست زنان می باشد. همچنین متاسفانه هر ساعت ۱۸ زوج از یک دیگر جدا میشوند و درصد بالایی از این جدایی ها در سال نخست زندگی مشترک اتفاق می افتد.

برای طلاق گرفتن توافقی ، نیازی به شرایط و دلایل محکمه پسند وجود ندارد و زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می رسند که دیگر نمی توانند با هم زندگی کنند.

آیا زوج می تواند پس از انجام طلاق خلع رجوع کند؟

با توجه به مواد ۱۱۴۳ الی ۱۱۴۹ قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل (مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است می تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا می کند که به طلاق رجوع کند. و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا … در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمی گردد.

About sungraph

Related Posts