Blog Post

قانون‌گرایی، لازمه ایجاد وحدت و نشاط استمنوچهر مرادی در مورد لزوم ایجاد وحدت و نشاط در جامعه، به نیوزنگار سان گراف گفت: از همان بدو تولد انقلاب، «وحدت» جزو استراتژی های انقلاب بوده و این امر لوازمی دارد، وقتی که حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسیم، در چارچوب قانون اساسی که اهداف انقلاب را تبیین کرده  همه در کنار هم  و ملزم به رعایت قانون و حکومت قانون اساسی باشیم، آنگاه وحدت خواهیم داشت و این وحدت ماندگار، مداوم‌ و مستمر خواهد بود.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: ممکن است افرادی چنین برداشتی کنند  که وحدت یعنی هرچه من بگویم دیگران حتما باید تبعیت کنند، ولی این وحدت نیست؛ حکومت حقوقی به گردن مردم دارد و مردم باید این حقوق را به رسمیت شناخته و احترام بگذارند، در مقابل حکومت وظایفی نیز در قبال مردم دارد.

وی افزود: وقتی هر دو؛ یعنی مردم وحکومت این وظایف را به درستی انجام داده و هر کدام از جایگاه خود به وظایفشان عمل کنند، این می‌تواند نشانه وحدت اجتماعی بوده و رهبر معظم انقلاب هم در خطبه های نماز عید سعید فطر بیشتر بر همین دیدگاه تاکید داشته و همین هدف را دنبال نمودند.

مرادی خاطر نشان کرد: وحدت زمانی به طور واقعی تحقق پیدا می کند که هم حکومت حقوق اساسی مردم را در چهارچوب قانونی اساسی رعایت کند و هم مردم وظایف شهروندی خود را در چهارچوب قانون انجام دهند.

مسئول حزب اعتماد ملی در شهرستان‌های استان اصفهان افزود: امید به آینده، افزایش دلبستگی و اعتماد به کار آمدی مسئولان کشور و نظام، احساس عدالت اجتماعی و امنیت در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی از عوامل ایجاد نشاط اجتماعی  است که فقط با همفکری، همراهی و هم جهتی مردم، نخبگان ومسئولان در اهداف و روشها امکانپذیر است.

About sungraph

Related Posts