Blog Post

لزوم وضع قوانین داخلی برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسمحسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به دیدار رهبری با نمایندگان مجلس به نیوزنگار سان گراف اظهار کرد: جلسه بسیار ارزشمندی بود که رهبر معظم انقلاب نکات مغفول مانده در مجلس را بیان کردند و نمایندگان باید آنها را در راس کار خود برای عملیاتی کردن، قرار دهند.

وی با اشاره به سخنان رهبری در رابطه با مستقل عمل کردن نمایندگان در تصویب قوانین و اسناد بین المللی گفت: بدون الحاق به پیمان هایی مانند کنوانسیون مقابله با تأمین مالی  تروریسم می توانیم در کشور قوانین سخت گیرانه ای برای شفاف سازی در مسائل اقتصادی داشته باشیم و از ظرفیت کشور برای ارائه خدمت به مردم استفاده کنیم.

وی ابراز عقیده کرد: نباید با پیوستن به این الحاقیه‌ها استقلال کشور را در معرض خطر بدهیم، اما از طرف دیگر  می توانیم قوانین درستی برای مبارزه با پول شویی و مقابله با  تامین مالی تروریسم در داخل کشور وضع کنیم.

نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به  توصیه رهبری که فرمودند «برای در صدر قرار گرفتن مجلس اقدام و عمل اساسی نیاز است» گفت: لازن است در صحن مجلس دو کار برای محقق شدن این توصیه صورت بگیرد؛ اول اینکه قوانین مناسبی وضع شود و دوم اینکه نمایندگان مجلس نظارت بر دستگاه های دیگر داشته باشند،  اما اگر قوانینی وضع شد، لازمه اثر بخشی آن اجرا توسط دولت است، در غیر این صورت نتیجه ای ندارد.

About sungraph

Related Posts