Blog Post

تصاد� پژو ۴۰۵ با بلوکهای سیمانی و کشته شدن زن و مرد جوان +عکسساعت ۱۷:۱۰ روز گذشته برخورد شدید خودروی پژو ۴۰۵ با گاردریل و بلوکهای سیمانی در آزادراه تهران ـ قم متاس�انه منجر به مرگ زن و مرد (حدوداً ۳۱ ساله) شد. منبع: تسنیم

About sungraph

Related Posts