Blog Post

بانک حکمت ایرانیان زیان ده شد؛ تعدیل منفی ۲۵۶ درصدی


بانک حکمت ایرانیان درحالی اوایل اردیبهشت سال جاری اقدام به کاهش ۷۳ درصدی سود هر سهم سال مالی اسفند ۹۶ کرده بود ( از ۱۲۰ به ۳۲ ریال ) که بار دیگر این متغیر مهم را تغییر داد و زیانده شد تا تصویری از به گل نشستن به نمایش بگذارد .

براساس این گزارش ، این بانک ۶۰۰ میلیارد تومانی حاضر در بازار دوم معاملات فرابورس که به دلیل وجود ابهام در اطلاعات منتشره با توقف دو روزه نماد روبرو شده ، درآمد هر سهم مالی قبل را با تعدیل منفی ۲۵۶ درصدی به ۵۰ ریال زیان تبدیل کرد تا با این وضعیت منفی مجمع سالانه را ( که هنوز اعلام زمان نکرده ) برگزار کند.

“حکمت”  علت این رویداد ناخوش را اقاله مبایعه نامه با موضوع فروش زمین پاسداران به شرکت بیمه حکمت صبا اعلام کرده که بدلیل عدم ایفای تعهدات طرفین صورت پذیرفت و از این بابت بیش از ۳۹ میلیارد تومان زیان حاصل از اقاله شناسایی شد و بنا به نظر حسابرس ، به عنوان آثار تعدیلی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه در صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ منظور شده است.

این بانک کاهش ۷۳ درصدی سود را هم ناشی از عدم تحقق فروش املاک مازاد موردنظر و افزایش هزینه های سود پرداختی در اثر تصمیمات بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق سپرده یکساله با نرخ ۲۰ درصدی اعلام کرده بود.

منبع : بورس پرس

About sungraph

Related Posts