Blog Post

تابوت پدر بر روی دوش فرهاد و فرزاد مجیدی +عکسروز گذشته پدر فرهاد و فرزاد مجیدی ستاره های سال های نه چندان دور استقلال به دیار باقی شتافت و این دو ستاره عزا دار شدند. پیکر پدر کاپیتان اسبق استقلال ظهر امروز در روستای قادیکلای بزرگ قائمشهر به خاک سپرده شد. مراسم ترحیم پدر فرهاد مجیدی روز سه شنبه ۲ مرداد ماه از ساعت …

About sungraph

Related Posts