Blog Post

در صورت بن بست با اروپا، قانون اقدام متقابل را اجرا می کنیممرتضی صفاری نطنزی پیرامون بسته پیشنهادی اروپا به جمهوری اسلامی ایران در مورد ادامه یافتن برجام، به نیوزنگار سان گراف گفت: رییس جمهور از محتوای این بسته ابراز نارضایتی کرده است و طبق نظر وزیر امور خارجه محورهایی در این بسته گنجانده شده که اگر بشود بر روی آن ها به نحوی کار کرد تا خواسته های ایران تامین شود، ادامه برجام با اروپا ممکن می شود.

وی با بیان این که این روزها اروپایی‌ها در حوزه سیاسی مصمم هستند تا از آمریکا حمایت نکنند، افزود: با این وجود، در حوزه اقتصادی نسبت به عدم دنباله روی اروپایی ها از آمریکا تردیدهایی وجود دارد؛ چرا که اکثر شرکت‌های بزرگ اروپایی چند ملیتی هستند و آمریکایی ها نیز در آن ها سهام دارند.

نماینده مردم نطنز و بادرود و  قمصر ادامه داد: با توجه به این که شرکت های سرمایه گذار اروپایی تعاملات خود را با سیستم دلار انجام می دهند، از طرف آمریکا مورد نظارت قرار می گیرند؛ در ضمن این شرکت‌ها نگران هستند در صورت عدم پیروی از سیاست های اقتصادی آمریکا، در بورس سقوط کرده و حتی با مجازات روبرو شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: به نظر می رسد اظهار نارضایتی رییس جمهور نیز به خاطر این تردیدها در حوزه اقتصادی است؛ بنابراین اگر کشورهای اروپایی بتوانند تضمین دهند که خسارت خروج شرکت‌های بزرگ از ایران را جبران کرده و بانک‌های اروپایی را به ادامه کار با ایران موظف می کنند، می شود به ادامه راه امیدوار بود.

صفاری نطنزی خاطر نشان کرد: در صورت عدم تامین خواسته های جمهوری اسلامی و به بن بست رسیدن مذاکرات با اروپایی ها، قانون مقابله با برخوردهای خصمانه آمریکا و عمل متقابل جمهوری اسلامی در برابر این اقدامات را اجرا می کنیم و مجلس برای اجرای آن از دولت حمایت خواهد کرد.

About sungraph

Related Posts