Blog Post

مجری زن ایرانی در انگلیس به شدت تحقیر شد +عکس


نازنین غفار که در بخش هواشناسی اسکای مشغول به کار است و مجری‌گری این بخش را بر عهده دارد بعد از اینکه یک بیننده به او گفت کمی وزن کم کند یا اینکه از زاویه دیگری جلوی دوربین بایستد بسیار ناراحت شد وبه گریه افتاد.

نازنین ۳۳ ساله در پاسخ به این توئیت واکنش تندی نشان داد و نوشت: چرا وزن من به شما مربوط است؟ قبل از اینکه حرف بزنید کمی فکر کنید. شما نمی‌دانید در زندگی خصوصی من چه خبر است. و بدون توجه به وزنم من از درون همان انسان همیشگی هستم. این تنها چیزی است که اهمیت دارد.

مجری زن ماهواره مجری اسکای نیوز بیوگرافی نازنین غفار بیوگرافی مجری ایرانیان در خارج Nazaneen Ghaffar

او بعد از این هم در یادداشتی دیگر که منتشر کرد گفت که جواب دادن به این توئیت کار اشتباهی بوده و اینکه این ماجرا او را به گریه انداخته است.

مجری زن ماهواره مجری اسکای نیوز بیوگرافی نازنین غفار بیوگرافی مجری ایرانیان در خارج Nazaneen Ghaffar

Nazaneen Ghaffar ایرانیان در خارج بیوگرافی مجری بیوگرافی نازنین غفار مجری اسکای نیوز مجری زن ماهواره

About sungraph

Related Posts