Blog Post

ایران در توسعه گردشگری حلال موفق نبود


ذوالقدر

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است با وجود یک و نیم میلیارد مسلمان و حدود ۶۰ کشور اسلامی در دنیا ایران به سهولت می‌تواند از ابزار گردشگری حلال به منظور درآمدزایی استفاده کرد.

About sungraph

Related Posts