Blog Post

باقی ماندن در برجام تنها گزینه ایران نیستبه گزارش سان گراف، محمد جواد ظریف در یک پیام توییتری تاکید کرد: چنانچه هدف حفظ برجام باشد، آنگاه از شهامت برای عمل به تعهدات به منظور عادی سازی روابط اقتصادی ایران به جای مطرح کردن خواسته های نامربوط، هیچ گریزی نیست.

ظریف در پیام خود نوشت: باقی ماندن در جمعی که در عمل -و نه صرفاً در حرف- به توافق هسته ای پایبند است، تنها گزینه ایران نیست. وی همچنین تصویری از تیتر نیوزی را منتشر کرد که نشان دهنده تایید مجدد آژانس بین المللی انرژی هسته ای مبنی بر پایبندی ایران به برجام  است.

به گزارش سان گراف، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدیدی در روز پنج شنبه، بر ادامه پایبندی ایران بر تعهدات توافق هسته‌ای تاکید کرد.

این دومین گزارش فصلی آژانس از زمانی است که رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش از برجام خارج می‌شود.

About sungraph

Related Posts