Blog Post

تخلفات دارویی را به سامانه تلفنی ۱۳۵ گزارش دهیدبه گزارش سان گراف، محمد علی اسفنانی در تشریح نحوه ورود سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات صورت گرفته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: بخشی از وظایف سازمان تعزیرات مطابق با قانون تعزیرات حکومتی مربوط به امور بهداشتی و درمانی و تخلفات مربوط به این حوزه می‌شود که دارو و تجهیزات نیز زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد، بنابراین سازمان تعزیرات حکومتی از حیث گرانفروشی، احتکار، داروهای تقلبی و داروهای تاریخ گذشته به این حوزه ورود می کند و در صورتی که گزارشی وجود داشته باشد، قطعا بدان رسیدگی خواهیم کرد.

اختصاص ۵ شعبه ویژه سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات حوزه دارو 

وی ادامه داد: ما به لحاظ اهمیتی که برای سلامت عمومی قائل هستیم، مجتمع ویژه‌ای را برای رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت و درمان اختصاص داده‌ایم و ۵ شعبه ویژه در مجتمع‌ها مستقر کرده‌ایم تا فقط به این تخلفات رسیدگی کنند و موضوع دارو هم در این بخش‌ها رسیدگی قرار می‌شود، همچنین در رابطه با تجهیزات پزشکی نیز شعبه ویژه‌ای را در سازمان غذا و دارو،  مستقر کرده‌ایم تا همیشه قاضی این سازمان در این مجموعه حضور داشته باشد و به محض اینکه تخلفی مشاهده شد به سرعت مراحل قانونی آن را طی کرده و بعد از تصمیم گیری حکم را صادر و اجرا کند.

اسفنانی اظهار کرد:  البته در حوزه دارو با نقص قانونی مواجه هستیم و اگر بتوان در یک زمان قابل قبولی این نقایص را برطرف کرد، به طوری که به این سازمان اختیارات قانونی داده شود تا بتوانیم با قدرت بیشتری به این موضوع ورود کنیم، قطعا می‌توانیم وضعیت بازار دارو را به صورت بهتری کنترل کنیم.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون ما جلسات مشترکی را با روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌کنیم، ضمن اینکه کمیسیونی تحت عنوان ماده ۱۱ قانون تعزیرات داریم که در آنجا این موارد بررسی شده و به تخلفات رسیدگی می‌شود و در نهایت اگر صحت تخلفات احراز شد، حتما برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

اسفنانی یادآور شد: تعرفه پزشکان و بیمارستان‌ها و خدماتی که در آنها ارائه می‌شود و هزینه‌ای که در ازای آن دریافت می‌کنند هم از جمله مواردی است که این سازمان بدان ورود کرده و به تخلفات صورت گرفته در آن رسیدگی می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به راه‌هایی که مردم می‌توانند از طریق آن تخلفات صورت گرفته را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهند، تاکید کرد: افراد در صورت مشاهده هر گونه تخلفی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و بهداشت و درمان می‌توانند با سامانه تلفنی ۱۳۵ تماس حاصل کنند، همچنین می‌توانند از طریق مراجعه به مجتمع‌های سازمان تعزیرات حکومتی یا کانکس‌هایی که در نقاط مختلف شهر داریم، به صورت کتبی درخواست رسیدگی کنند.

About sungraph

Related Posts