Blog Post

سوال از رییس جمهور نباید به سمت عقده گشایی برودمحمدرضا بادامچی در گفت‌وگو با سان گراف در رابطه با طرح سؤال از رییس جمهور خاطرنشان کرد: مدیریت جلسه طوری باشد که موضوعات غیر سوال در آن مطرح نشود. سوال حق نمایندگان است و آنها حق دارند از رییس جمهوری توضیح بخواهند، اما مساله حائز اهمیت این است که جلسه سوال چگونه و در چه فضایی برگزار شود.

نایب رییس دوم کمیسیون اجتماعی در عین حال تصریح کرد: در شرایطی که حفظ و حراست از حیثیت ملی نزد ملت خودمان و جهانیان از اهمیت برخوردار است، اینکه در جریان سوال از رییس جمهور به چه میزان پایبند به شئونات باشیم، حائز اهمیت است.

بادامچی  گفت: رییس جمهور در سطح مدیرکل، معاون و حتی وزیر نیست.گرچه من معتقدم در سوال از وزرا هم باید اخلاق و شئونات حفظ شود. متاسفانه آنچه که در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدیم، فضای بی اخلاقی و نامناسبی بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اضافه کرد: در شرایط ویژه ای که کشور در آن قرار دارد و مردم با تحریم ها و تنگناهای اقتصادی دست به گریبانند، رعایت اخلاق و انصاف بیش از همیشه ضرورت دارد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه «مجلس محل گفت‌وگو و پرسش و پاسخ است» اظهار کرد: انتظار می رود جلسه سوال در فضایی دوستانه برگزار شود و با گفت‌وگو و تعامل، نمایندگان سوال کننده از پاسخ های رییس جمهوری قانع شوند.

About sungraph

Related Posts