Blog Post

شغل فرزندان سید عباس صالحی (وزیر ارشاد) چیست؟


پسران و دختر وزیر ارشاد چه شغلی دارند؟

وریر ارشاد به سوال یک کاربر در خصوص موقعیت شغلی و سطح زندگی فرزندان خود پاسخ داد.

سید عباس صالحی در حساب توییتری خود نوشت: دو پسر و یک دختر دارم. پسر اول فوق لیسانس دانشگاه تهران است. در تهران زندگی می‌کند. شغل ثابت ندارد. با برخی از موسسات در حوزه‌های پژوهشی به صورت پروژه‌ای همکاری می‌کند. پسر دوم خرداد امسال کارشناسی‌اش را از دانشگاه اصفهان گرفته است. دخترم کلاس چهارم را گذرانده و در دبستان دولتی تحصیل می کند.

آقازاده های مشهور بیوگرافی سید عباس صالحی پسر وزیر دختر وزیر سوابق سید عباس صالحی فرزند وزیر وزیر فرهنگ و ارشاد

About sungraph

Related Posts