Blog Post

عصبانی‌ترین مردم ایران در کدام شهرها هستند؟به گزارش سان گراف، نزاع، بیشترین دلیل مراجعه مردم به مراکز پزشکی قانونی کشور است، بنا بر اعلام سازمان پزشکی قانونی در   بهار سال جاری ۱۴۶ هزار و ۴۹۹ نفر در پی صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۹۹ هزار و ۹۰ نفر مرد و ۴۷ هزار و ۴۰۹ نفر زن بودند.

تعداد مراجهات نزاع در کشور رو به افزایش است و بر اساس آخرین آمار موجود این آمار دو دهم درصد افزایش داشته است، آمارها نسان می‌دهد که در سه ماهه اول سال گذشته ۱۴۶ هزار و ۱۷۷ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

همچنین باید توجه داشت که بر اساس آمار موجود در بهار امسال مراکز پزشکی قانونی در استان‌های تهران با ۲۵ هزار و پنج، خراسان رضوی با ۱۲ هزار و ۴۰۷ و اصفهان با ۱۰ هزار و ۶۳۰ نفر بیشترین مراجعات نزاع را داشته و استان‌های ایلام با ۷۸۵، خراسان جنوبی با ۹۵۶ و بوشهر با یک‌هزار و ۲۱۴ نفر کمترین آمار مراجعات در این بخش را داشتند.

About sungraph

Related Posts