Blog Post

غلظت سیاسی در مشهد خدمت را به حاشیه برده استبه گزارش سان گراف، سیدحسن قاضی زاده هاشمی امروز در مراسم افتتاح شش پایگاه سلامت در مشهد اظهار کرد: کلانشهر مشهد سالانه پذیرای زائران و مسافران زیادی از سراسر کشور و این در حالی است که سرانه لازم و برنامه مشخص به منظور خدمت رسانی در حوزه بهداشت و درمان برای این جمعیت انبوه در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: آنها که مسئولیتشان پررنگتر است سراغ حاشیه ها رفته اند و کلانشهر مشهد همچنان با کمبود حداقل دو هزار دستگاه تخت بیمارستانی مواجه است.

وزیر بهداشت گفت: ضمن احترام به همه زحمات و تلاش‌های انجام شده در دولتهای گذشته و دولت یازدهم و دوازدهم اکنون مشهد با مشکلات مختلفی در حوزه بهداشت و درمان روبرو است.

وی در ادامه داد همچنین همکاری شهرداری مشهد را در ساخت پایگاههای سلامت الگویی مثبتی در سطح کشور توصیف و بیان کرد: از همت ارزشمند شهردار و مجموعه شهرداری مشهد بخاطر گام نهادن در رفع مشکلات حوزه سلامت قدردانی می شود.

دکتر هاشمی افزود: راه اندازی پایگاههای سلامت در روستاها، حاشیه شهرها و در تمام مناطق شهری با داشتن پرونده الکترونیک سلامت برای همه مردم اقدام مهم در راستای گسترش غربالگری بیماریها، ارائه مراقبتهای بهداشتی و تحقق امر پیشگیری در حوزه سلامت است.

وی گفت: در ایران بخش عمده کار بهداری‌ها بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی گذاشته شده در حالی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفه سیاستگذاری و نظارت را دارد و اداره بیمارستانهایی همچون امام رضا(ع)، هاشمی نژاد، حجازی و قائم(عج) کاری سخت است از جنس دانشگاه با وظیفه تربیت نیروی انسانی نیست.

منبع: ایرنا

About sungraph

Related Posts