Blog Post

منتقدان کنوانسیون خزر با حقوق بین الملل آشنایی ندارندهادی شوشتری در گفت‌وگو با نیوزنگار سان گراف» اظهار کرد: من در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از نزدیک پیگیر مساله خزر بودم و برخی از این ادعاهایی که این روزها در فضای مجازی و یا رسانه های نیوزی مطرح می شود را غیر منصفانه و ناصحیح می بینم.

نماینده مردم قوچان  و فاروج در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: دولت‌ها طی ادوار مختلف از طریق وزارت خارجه و بعضا هم از طریق نماینده ویژه رییس جمهوری در امور خزر، مساله کنوانسیون دریای خزر را پیگیری کردند و مباحث کارشناسی مختلفی طی شد تا اینکه در دوره آقای روحانی به مرحله امضای روسای جمهوری رسید.

وی افزود: در این مرحله نیز هنوز تحدید حدود یا مرز آبی ۵ کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نهایی نشده و به بعدها موکول شد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان و نباید این کنوانسیون را با عناوینی مانند «ترکمنچای دوم» خطاب کرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره حضور وزیر امور خارجه در این کمیسیون برای توضیحات در خصوص توافق خزر هم یادآور شد: معمولا آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور می یابند و در مورد مسائل مختلف به تبادل نظر با نمایندگان می پردازند.

شوشتری درباره بررسی کنوانسیون خزر در مجلس نیز گفت: این کنوانسیون به لحاظ ماهوی یک قرارداد بین المللی نیست و صرفا مشترکات بین کشورهای ساحلی دریای خزر در آن تعیین شده است، از این رو هنوز با رژیم حقوقی فاصله دارد و بنابراین به نظر من نیازی به تایید مجلس نیست.

About sungraph

Related Posts