Blog Post

هیئت مدیره خودروسازان به مرکز توزیع رانت تبدیل شده اندبه گزارش نیوزنگار پارلمانی سان گراف، محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه علنی امروز، چهارشنبه -۷ شهریور- به نمایندگی از متقاضیان انجام تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز داخلی اظهار کرد: صنعت خودروی کشور با ۵۰ سال سابقه و حمایت‌های مختلف دولت‌ها و مجالس باید صنعتی توسعه یافته و پیشران توسعه صنعتی کشور باشد، اما این طور نیست.

قرار بود صنعت خودروی ایران رتبه اول در منطقه باشد…

وی افزود: قرار بود بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله، صنعت خودروی ایران رتبه اول در منطقه، رتبه پنجم در آسیا و رتبه یازدهم در جهان را داشته باشد، اما الان سه دهه از رقبا عقب مانده‌ایم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: همچنان برای دست یافتن به فناوری‌هایی تلاش می‌کنیم که سایر خودروسازان سالهاست از آنها عبور کرده‌اند؛ شرکت‌های خودروساز داخلی اغلب زیان‌ده بوده‌اند و متاسفانه توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی از اواخر سال ۹۵ تا اواخر ۹۶ موجب تلاطم در بازار داخلی شده که هنوز آثار آن متوقف نشده است.

خودروسازان داخلی حتی یک خودروی الکتریکی به بازار ارائه نکرده‌اند

نجفی تاکید کرد: باید بررسی شود که چه رابطه‌ای میان این مسئله و آشفتگی‌های ایجاد شده و افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده و ذی نفعان آن چه کسانی بوده‌اند؟

وی اظهار کرد: از اهداف مهم ترسیم شده در صنعت خودرو، ارتقای فناوری و کیفیت با تاکید بر اصل رقابت‌پذیری بوده، اما در حال حاضر در حوزه ایمنی، آلایندگی و تجهیزات با چالش جدی مواجه است، به گونه‌ای که خودروسازان داخلی حتی یک خودروی الکتریکی به بازار ارائه نکرده‌اند و چشم‌انداز ورود به بازارهای جهانی نیز مبهم است.

نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از صنعت خودرو خاطرنشان کرد: هیئت مدیره‌های خودروسازان نیز خود به چالشی جدی تبدیل شده‌اند؛ لازم است در این مسئله بازنگری شود که این افراد با چه ملاک‌ها و بر اساس چه فرایندی انتخاب و منصوب می‌شوند و آیا این صندلی‌ها بعضا به جایگاه‌های توزیع رانت نشده است؟ نقش هیئت مدیره‌ها در سیاستگذاری‌ها چیست و آیا این همه هزینه‌های مدیریتی توانسته به حل مشکلات خودروسازان کمک کند؟

نجفی در پایان با بیان اینکه هر گونه چشم‌پوشی از نظارت منجر به رهاشدگی و آشفتگی بیشتر در این حوزه می‌شود، از نمایندگان خواست تا با انجام تحقیق و تفحص از خودروسازان داخلی موافقت کنند.

About sungraph

Related Posts