Blog Post

کودکان را مجبور به غذا خوردن نکنیدمحسن لعلی در گفت‌وگو با نیوزنگار سان گراف با اشاره به اینکه اختلال در غذا خورن کودکان و نوجوانان دلیل بیشترین مراجعات  والدین به متخصصان اطفال و غدد است، اظهار کرد: باید توجه داشت که این امر هم ریشه پزشکی داشته و هم عوامل روانشناختی در این زمینه تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته بین ۲۰ تا ۶۲ درصد از کودکان و نوجوانان مشکلات بد غذایی و اختلال در خوردن غذا دارند، ادامه داد: کودکان با امتناع و اجتناب از غذا خوردن ممکن است وزن خود را از دست داده یا به وزن مطلوب مورد نظر متخصصان رشد و تغذیه دست پیدا نکنند.

 این مدرس دوره‌های تخصصی روان شناسی با بیان اینکه وابسته بودن کودک به متخصصان تغذیه از عوامل بد غذا شدن کودکان است، ادامه داد: در این زمینه باید هرگونه اجبار برای کودکان در خصوص غذا خوردن برداشته شود و به کودکان در این زمینه استقلال دهیم.

وی با بیان اینکه افسردگی و اضطراب از دیگر عوامل بدغذا بودن کودکان است، ادامه داد: معمولا این گروه از کودکان دارای خلق و خوی دشواری هستند که از همان ابتدای کودکی بدغذا بوده و  اضطراب، افسردگی و مشکلات روانشناختی خود را در نوجوانی بروز می‌دهند.

لعلی تک فرزند بودن را از علل خانوادگی بدغذا بودن کودکان دانست و افزود: سخت گیر بودن خانواده در غذا دادن به کودک  به همراه آداب و تشریفات و راحت نگذاشتن کودک برای غذا خوردن از عوامل بدغذا شدن کودکان است.

وی در خصوص راهکارهای درمانی اختلال بدغذایی کودکان اظهار کرد: درمان این اختلالات مبتنی بر عوامل سبب شناسی است، چنانچه این عوامل پزشکی بوده به طور یقین درمان هم مبتنی بر اصول پزشکی و دارو درمانی است. درمان‌های روانشناختی به شکل مشارکتی و با تاکید بر کارکرد والدین است، یعنی نقش اساسی و فردی تاثیرگذار در فرایند درمان کودک را  والدین دارند.

این مدرس دوره‌های تخصصی روان شناسی تصریح کرد: رعایت سرو غذا در یک زمان محدود، فراهم کردن شرایط راحت برای غذا خوردن کودکان، توجه به تغذیه سالم، اهمیت به ترجیحات غذایی کودکان در موارد مطلوب می‌تواند عامل موثری در رشد و افزایش وزن و سلامت آن‌ها باشد.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین اصلی که والدین باید به آن توجه کنند، بحث همسانی و هماهنگی والدین در ایجاد رفتار صحیح تغذیه‌ای و پیشگیری از مشکلات بدغذایی کودکان و نوجوانان است.

About sungraph

Related Posts