Blog Post

۱۵۰۰ سمن در استان ثبت شده استبه گزارش نیوزنگار سان گراف، علی قهرایی با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد به لحاظ کمی وکیفی جایگاه خاصی دارند، اظهار کرد: فعالیت بر محور قانون، تخصص گرا بودن، به روز بودن و فعالیت خردمندانه از ویژگی‌های مهم سمنهاست که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در برخی موارد از سمن‌ها سو استفادههایی انجام می‌شود که باید مدیریت شود، تاکید کرد: نباید غرض ورزی‌های سیاسی روی این سازمان‌ها تاثیرگذار باشد.

نماینده تشکل‌های مردمی استان اصفهان با بیان اینکه سمن‌ها محور توسعه اجتماعی بوده و در توسعه پایدار نیز نقش اساسی دارند، افزود: در این زمنیه در حوزه محیط زیست و دیپلماسی عمومی نیاز جدی به فعالیت سمن‌ها احساس میشود.

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار سمن‌ها در روابط بین‌الملل و دیپلماسی گفت: تنها داروی شکاف بین نسلی سمن ها هستند و با اهداف خاص اجتماعی و فرهنگی که دارند می‌توانند شرایط را بهبود بخشند.

قهرایی به فعالیت ۱۵۰۰ سمن ثبت شده در استان اصفهان تصریح کرد: این سمنها در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، ارزش و .. فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه استان اصفهان در حوزه سمن‌ها اولینها را به خود اختصاص داده است، اضافه کرد: در این استان سمنی با ۷۰ سال سابقه فعالیت دارد و همچنین بزرگترین و نخستین سمن بهداشتی و درمانی کشور در استان اصفهان راه اندازی شده است.

نماینده تشکل‌های مردمی استان اصفهان با بیان اینکه بیمه و پرداخت مالیات چالش‌های پیش روی سمنهای استان اصفهان است، افزود: اعضای سمن‌های استان اصفهان بیمه نبوده و برخلاف قانون از آنها مالیات دریافت میشود که این امر نیازمند مدیریت است.

به گزارش سان گراف در این همایش با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور لوگوی خانه سمن ها نیز رونمایی شد.

About sungraph

Related Posts