Blog Post

تصویر دیده نشده از لحظه تیراندازی تروریست های اهواز


تصاویری که تاکنون از حادثه تروریستی اهواز منتشر شده است بیشتر مربوط به بعد از واقعه است و تصاویری از تروریست ها منتشر نشده بود اما اکنون تصویری منتشر شده که یکی از تروریست ها را در لحظه تیراندازی نشان می دهد.

گروهک تروریستی الاهوازیه گروه های تروریستی در ایران عکس تروریست حوادث اهواز حادثه تروریستی اهواز اخبار اهواز

اخبار اهواز حادثه تروریستی اهواز حوادث اهواز عکس تروریست گروه های تروریستی در ایران گروهک تروریستی الاهوازیه

About sungraph

Related Posts