Blog Post

پرسودترین صندوق های سرمایه گذاری در ۶ ماهه سال ۹۷ کدامند؟


مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران پر بازده ‌ترین صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مختلط، در سهام، قابل معامله در بورس و بادرآمد ثابت را برای شهریور ماه و ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ اعلام کرد. در گروه صندوق ‌های سرمایه‌ گذاری مختلط، صندوق‌ های «ارمغان یکم ملل»، «آسمان خاورمیانه»، «آرمان‌شهر»، «نیکوکاری ایتام برکت» و «مشترک پارس» بیشترین بازدهی ۶ ماهه سال جاری را نصیب خود کردند.

این گروه صندوقی همچنین برای شهریورماه امسال، بیشترین بازدهی را برای صندوق‌های «گنجینه مهر»، «پارس»، «ارمغان یکم ملل»، «آسمان خاورمیانه» و «نیکی گستران» ثبت کرد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

گروه صندوق ‌های سرمایه‌ گذاری در سهام نیز شاهد ثبت بیشترین بازدهی برای صندوق‌ های «مشترک دماسنج»، «یکم اکسیر فارابی»، «آوای ثروت کیان»، «مشترک کاریزما» و «مشترک کارگزاری بانک ملی ایران» طی ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ بود.

بالاترین بازدهی صندوق ‌های سرمایه‌ گذاری در سهام در شهریور ماه سال جاری نیز برای صندوق‌ های «بانک اقتصاد نوین»، «ارزش کاوان آینده»، «ذوب آهن نوویرا»، «سهام بزرگ کاردان» و «مشترک بانک مسکن» ثبت شد.

نام صندوق های سرمایه گذاری ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) بازدهی ماه(%) بازدهی ۳ ماهه(%) بازدهی ۶ ماهه(%) بازدهی سال(%)
مشترک دماسنج ۲,۱۱۳,۴۳۹ ۴۲.۹۰ ۵۹.۱۳ ۱۲۷.۸۰ ۱۳۰.۱۳
یکم اکسیر فارابی ۱۶,۱۰۲,۲۰۲ ۲۷.۲۵ ۵۵.۶۰ ۱۰۱.۲۸ ۱۲۵.۵۳
مشترک کاریزما ۶,۵۱۸,۹۴۸ ۲۳.۸۷ ۵۴.۵۸ ۹۷.۸۴ ۱۱۰.۷۲
آوای ثروت کیان ۳,۵۰۴,۷۶۸ ۳۱.۹۰ ۶۰.۸۷ ۹۷.۴۹ ۱۸۲.۹۶
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران ۴۲,۵۰۶,۸۹۷ ۲۶.۲۰ ۵۲.۲۸ ۹۵.۶۴ ۱۴۱.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار ۲,۶۲۷,۵۳۳ ۳۲.۱۶ ۶۴.۰۸ ۹۳.۶۲ ۱۳۵.۶۵
مشترک توسعه ملی ۲,۴۰۵,۹۰۹ ۳۲.۱۸ ۶۲.۴۳ ۸۹.۵۶ ۱۲۸.۹۶
ارزش کاوان آینده ۱۰,۶۷۲,۹۷۸ ۴۲.۷۹ ۷۳.۲۹ ۸۹.۱۸ ۱۰۶.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس ۲,۲۴۸,۰۲۲ ۱۲.۸۰ ۴۴.۶۶ ۸۶.۸۷ ۱۰۴.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون ۵,۸۹۳,۳۰۱ ۲۵.۲۲ ۵۴.۷۰ ۸۵.۹۷ ۱۱۷.۱۸
سهم آشنا ۱,۸۹۲,۱۸۲ ۲۳.۸۳ ۵۰.۹۸ ۸۴.۶۱ ۱۰۲.۲۷
مشترک بانک خاورمیانه ۲,۰۶۶,۶۶۲ ۳۷.۷۳ ۴۰.۲۹ ۸۴.۰۰ ۸۶.۱۹
مشترک خوارزمی ۷,۱۹۰,۲۰۵ ۲۰.۶۴ ۴۴.۳۵ ۸۳.۹۶ ۱۲۶.۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه ۳,۳۸۶,۱۱۶ ۲۲.۷۹ ۴۶.۸۶ ۸۳.۶۹ ۱۱۰.۸۱
مشترک تدبیرگران فردا ۹,۳۱۷,۹۴۷ ۱۶.۳۸ ۴۱.۲۶ ۸۳.۶۴ ۱۰۱.۱۳
ذوب آهن نوویرا ۲,۳۰۲,۰۳۶ ۴۵.۵۴ ۵۹.۲۴ ۸۲.۳۶ ۱۰۷.۱۴
مشترک آگاه ۴۱,۶۹۹,۴۸۶ ۲۲.۵۸ ۴۷.۵۷ ۸۱.۶۱ ۱۱۳.۴۷

گروه صندوق‌های قابل معامله در بورس

صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری قابل معامله در بورس، در دو گروه صندوق ‌های کالایی و غیر کالایی (در سهام، مختلط و با درآمد ثابت) تقسیم می ‌شود؛ صندوق ‌های سرمایه‌ گذاری «سپهر کاریزما»، «آتیه درخشان مس»، «هستی بخش آگاه»، «تجارت شاخصی کاردان» و «توسعه اندوخته آینده»، صندوق‌ های قابل معامله غیر کالایی هستند که به ترتیب بیشترین بازدهی را برای دوره ۶ ماهه سال جاری نصیب خود کردند.

بیشترین بازدهی گروه صندوق‌ های قابل معامله در بورس/غیرکالایی در شهریور ماه به صندوق‌ های «تجارت شاخصی کاردان»، «امین تدبیران فردا»، «آسمان آرمانی سهام»، «سپهر کاریزما» و «توسعه اندوخته آینده» اختصاص یافت.

صندوق‌های قابل معامله در بورس کالایی که همگی به طلا اختصاص یافته است، نیز شاهد بازدهی جذابی طی ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ بوده‌اند. صندوق «پشتوانه طلای لوتوس»، «سکه طلای کیان» و «زرافشان امید ایرانیان» در این ۶ ماهه به ترتیب بیشترین بازدهی را داشته‌اند. ناگفته نماند که در شهریورماه، صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان رتبه اول را در کسب بازدهی داشته است.

صندوق سهامی قابل معامله «افق ملت»، با مدیریت تأمین سرمایه بانک ملت که فعالیت خود را از ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۷ آغاز کرده، بازده ۶۶.۵ درصدی را طی چهار ماه اخیر کسب کرده است و صندوق قابل معامله مبتنی بر طلای عیار، با مدیریت سبدگردان انتخاب مفید که فعالیت خود را از تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۷ آغاز کرده، بازده ۳۰.۰۸ درصدی به دست آورده است. این دو صندوق باتوجه به اینکه در تمامی دوره ۶ ماهه سال جاری فعالیت نداشته‌اند، از این رو، در رتبه ‌بندی ‌های ۶ ماهه آورده نشده ‌اند.

صندوق‌ های با درآمد ثابت

گروه صندوقی با درآمد ثابت طی ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نیز شاهد بیشترین بازدهی برای صندوق ‌های «نیکوکاری درمان زنجیره امید»، «ارمغان ایرانیان»، «کوثر یکم»، «فرار اندیش نوین» و «بانک گردشگری» بود.

صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری «نیکوکاری دانشگاه الزهرا»، «نیکوکاری درمان زنجیره امید»، «ارمغان ایرانیان»، «نهال سرمایه ایرانیان» و «کوثر یکم» نیز بیشتر بازدهی صندوق ‌های با درآمد ثابت شهریور ماه ۱۳۹۷ را کسب کردند.

About sungraph

Related Posts