Blog Post

کاهش ۱۶ درصدی آمار دختران فراری در اصفهانمجتبی ناجی در گفت‌وگو با نیوزنگار سان گراف با بیان اینکه درشش ماه نخست امسال ۱۶ دختر فراری به مراکز بهزیستی استان اصفهان ارجاع داده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۱۳ نفر از طریق مراجع قانونی معرفی و سه نفر به صورت دواطلبانه به بهزیستی مراجعه کردند.

وی با بیان اینکه تعداد دختران فراری که در سال جاری به بهزیستی ارجاع داده شدند نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است، افزود: در این بازه زمانی در سال گذشته  ۱۹ دختر فراری به مراکز بهزیستی معرفی شدند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان ادامه داد:  از میان دختران فراری که در شش ماه نخست امسال به بهزیستی ارجاع داده شدند ۱۰ نفر مجرد، یک نفر متارکه، یک نفر مطلقه و چهار نفر دارای همسر بودند.

وی با بیان اینکه ۹۴ درصد دختران فراری ارجاع شده به بهزیستی دارای اختلالات روانی هستند، اضافه کرد: از بین دختران فراری ارجاع شده به بهزیستی یک نفر به بیمارستان بیمارهای مزمن روانی منتقل و ۹ نفر دیگر با رایزنی به خانه برگشتند تا تحت درمان قرار گرفته یا دوره درمان خود را تکمیل کنند.

ناجی افزود: شش نفر دیگر به دلیل عدم ثبات خانواده‌ها تحت حمایت بهزیستی قرار گرفتند تا دوره درمان را طی کرده و  برنامه‌های بازتوانی برای آنها در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه دختران فراری در درجه اول به خانواده و بستگان ارجاع داده تا از طریق مشارکت با بهزیستی ساماندهی شوند، ادامه داد:  در صورت عدم ثبات خانواده دختران فراری به مدت شش ماه تحت حمایت بهزیستی قرار می‌گیرند تا برنامه‌های بازتوانایی و کارآفرینی برای آنها انجام شود و بعد از اشتغال، ازدواج کنند.

 معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان  اضافه کرد: نگهداری دختران فراری در مرکز بهزیستی موقت است اما با مداخلات درمانی و خدمات پزشکی مشکلات روانی آنها کنترل می‌شود تا به ثبات شخصیتی برسند و به نگهداری از کودکان و سالمندان مشغول شوند.

وی با اشاره به اینکه دختران فراری فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند، ادامه داد:  میانگین سن آنها نیز بین ۱۶ تا ۳۵ سال است.

About sungraph

Related Posts