Blog Post

استانداردسازی بازی کودکان اصفهان در دستور کار است


حال و هوای جشنواره بین اللملی فیلم کودک و نواجوان در روز های پایانی‎

رییس کمیته بازی و ورزش استان اصفهان گفت: استانداردسازی بازی کودکان در مراکز وابسته به آموزش و پرورش و بهزیستی استان اصفهان در دستور کار قرار دارد.

About sungraph

Related Posts