Blog Post

مهارت‌های بازی در کودکان زیر هفت سال اصفهان تقویت می‌شود


جشن روز کودک در مدرسه شهیدان نوری

دبیر کمیته ورزش و بازی کودکان استان اصفهان گفت: زیرمجموعه بازی‌های کودکان بر مبنای حرکت‌های بنیادی و اهداف خاص برنامه‌ریزی شده که رعایت آن لازم است و مهارت‌های بنیادین و پایه در سنین کودک زیر هفت سال تقویت می‌شوند.

About sungraph

Related Posts