Blog Post

جزئیات تسهیلات ۲۱۰ میلیون تومانی مسکن


محمدحسن مرادی گفت: حساب جوانان از دیگر انواع تسهیلاتی است که برای خرید توسط بانک تدارک دیده شده است. حساب جوانان یک حساب بلندمدت و ۱۵ ساله است. افراد در این حساب، سپرده گذاری و طی ۱۵ سال تسهیلات دریافت می کنند. متقاضیان باید ماهانه مبالغی را واریز کنند و بعد از ۱۵ سال از سقف تسهیلات استفاده خواهند کرد.

مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن یادآور شد: هم اکنون افرادی که حساب باز کنند می توانند تا ۲۱۰ میلیون تومان بعد از ۱۵ سال تسهیلات دریافت کنند. در عین حال از سال پنجم به بعد می تواند از تسهیلات این حساب بهره مند شود و با این ترتیب سقف آن پایین تر می آید. نرخ سود تسهیلات آن نیز در حال حاضر ۹ درصد است و مدت بازپرداخت نیز حداکثر ۲۰ سال است. این حساب هم برای ساخت و هم برای خرید قابل استفاده است.

آموزش دریافت وام مسکن اخبار بانک مسکن اخبار بانکی انواع وام مسکن تسهیلات بانک مسکن حساب آتیه جوانان بانک مسکن دریافت وام بانک مسکن دریافت وام مسکن جدید شرایط تسهیلات مسکن شرایط دریافت وام مسکن شرایط وام مسکن جوانان وام مسکن

About sungraph

Related Posts