Blog Post

اقدام مرگبار پسر جوان حین صحبت با دختر دانشجو


ساعت ۱۴:۱۳ روز گذشته مأموران کلانتری ۱۳۹ مرزداران، مرگ خودخواسته پسر بیست ساله‌ای را به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام کردند.

بنابر اظهارات مأموران و تحقیقات از شاهدان عینی، متوفی حین صحبت با یک دختر جوان در پارکی حوالی دانشگاه علم و فرهنگ، با چاقویی کوچک دو ضربه به سینه خود وارد کرده و نقش برزمین شده بود که در نهایت پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده جان باخت.

پس از این اتفاق، دختر جوان نیز که ظاهراً دانشجو بود از حال رفته و توسط دوستانش به درمانگاه منتقل شد.

در نهایت جسد متوفی با دستور محسن مدیرروستا؛ بازپرس امور جنایی تهران، برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی انتقال یافت همچنین دستور تحقیق از دختر جوان نیز صادر شد.

اخبار تهران اخبار خودکشی حوادث تهران خودکشی جوان خودکشی در تهران روابط دوست دختر و دوست پسر علت خودکشی مرگ مشکوک

About sungraph

Related Posts