Blog Post

برنامه ریزی برای کاهش معلولیت‌ها در بین سالمندانبه گزارش نیوزنگار سان گراف، کارگاه تربیت مربی طرح آگاه سازی پیشگیری از معلولیت‌های دوران سالمندی استان اصفهان با همکاری شهرداری اصفهان، اداره کل بهزیستی استان اصفهان و مجتمع پیشگیری و ارتقاء سلامت زندگی امین برگزار شد. 

علیرضا آجودانی، مشاور توسعه و سلامت شهرداری اصفهان در خصوص اجرای این کارگاه اظهار کرد: یکی از اولویت‌های شهرداری همچون تمام کلانشهرهای دنیا مراقبت از سلامت شهروندان است که یکی از گروه‌های اصلی شهروندان افراد پا به سن گذاشته و یا دچار معلولیت است.

وی تصریح کرد: به همین منظور کارگاهی تحت عنوان طرح آگاه سازی پیشگیری از معلولیت‌های دوران سالمندی به همت شهرداری اصفهان،‌ سازمان بهزیستی و مجتمع پیشگیری و ارتقاء سلامت زندگی امین در راستای آموزش و تربیت افرادی که بتوانند اطلاعات پایه را به سطح جامعه انتقال دهند تشکیل شده است.

معاون توسعه و سلامت شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری در چند بعد در حال فعالیت برای سالمندان است، ادامه داد: ارتقا و توسعه واحد سلامت یکی از اهداف شهرداری است، اصفهان از نظر بافت جمعیتی رو به سالمندی می‌رود که این مهم مورد توجه شهردار اصفهان نیز قرار گرفته است، در نظر داریم با افزایش سطح آگاهی مانع عوارض ایجاد معلولیت‌ها در میان سالمندان شویم.

آجودانی تاکید کرد: عوارض سالمندی می‌تواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و انسانی سنگینی در پی داشته باشد. بنابراین امیدوارم تلاش‌ها برای ارتقای سطح سلامت شهروندان دوچندان شود.

وی با بیان اینکه سلامت مقولات جسمی و روانی را در بر می‌گیرد، افزود: تلاش بر این است با استفاده از چنین کمپین‌هایی اطلاع رسانی بیشتری برای سالمندان صورت گیرد. در سالمندی تجارب و رازهای بسیار زیادی نهفته است که با خمودگی و افسردگی به باتلاق فراموشی سپرده می‌شود. امیدواریم با ایجاد نشاط و انگیزه در بستر شهر و در حد توان تجارب بسیار طولانی را به منصه ظهور برسانیم.

مشاور توسعه و سلامت شهردار اصفهان گفت: اصفهان به عنوان شهر دوستدار سالمند گام‌های بزرگی در گذشته تا به امروز برای سالمندان برداشته است. امیدوارم این خلاقیتی که در بستر شهر اصفهان وجود دارد سبب شود این شهر در کل ایران به عنوان الگو مطرح شده و از توانمندی افرادی که در سن سالمندی یا بازنشستگی قرار دارند بیشترین استفاده را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: برگزاری چنین طرح‌هایی می تواند بازخورد بسیار مناسبی برای شهر اصفهان داشته باشد.   

About sungraph

Related Posts