Blog Post

تخلفات شبانه کامیون‌ها در اصفهان افزایش یافتسرهنگ رضا رضایی در گفت‌وگو با نیوزنگار سان گراف با بیان اینکه تخلفات شبانه کامیون‌ها در سطح شهر اصفهان افزایش یافته است، اظهار کرد: به منظور ساماندهی این امر پنج تیم ضربتی به منظور برخورد با تخلفات شبانه کامیون‌ها در سطح شهر اصفهان فعال شده است.

وی با بیان اینکه ورود خودروهای سنگین به محدوده شهر اصفهان ممنوع است، افزود: تنها کامیون‌هایی که مجوز تردد از پلیس راهور را دارند می‌توانند در سطح شهر اصفهان تردد کنند و خودروهای فاقد مجوز امکان ورود به معابر شهر اصفهان را نداشته و تنها امکان تردد در کمربندی‌های شهر برای آنها وجود دارد.

رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه طی هشت ماه نخست امسال برای رانندگان ۷۶ هزار و ۱۴۰ دستگاه خودروی سنگین به دلیل انجام رفتارهای مغایر با قانون جریمه صادر شده است، اضافه کرد: عمده‌ترین تخلفات این رانندگان نداشتن برگه معاینه فنی خودرو، اضافه بار، عبور از چراغ قرمز و حرکت با سرعت غیر مجاز بوده است.

About sungraph

Related Posts