Blog Post

ذره بین سیزدهم؛ بزرگداشت استاد تاج اصفهانی


ذره بین

“به اصفهان رو” داستان جالبی از شهری را روایت می‌کند که زندگی در آن جریان دارد،‌ تصنیفی که امروز نماد شنیداری اصفهان به شمار می‌آید، به مناسبت بزرگداشت تاج اصفهانی بخش ابتدایی ذره بین سیزدهم به بررسی این تصنیف اختصاص دارد.

About sungraph

Related Posts