Blog Post

نگران وضعیت جسمی فرهاد میثمی هستمبه گزارش سان گراف، الیاس حضرتی در توییتی نوشت:«آنچه در دیدار با نمایندگان ۴۰۰ پزشک برای انتقال فرهاد میثمی به بیمارستان مرا بیش از همه چیز متاثر کرد، کف درخواست آنها بود: چانه‌زنی برای ارج نهادن به جان انسان سوای هر اتهام و جرمی! نگران وضعیت جسمی بحرانی فرهاد میثمی هستم و پیگیر حل مشکل او خواهم بود.»

About sungraph

Related Posts